Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Národní seminář k tématu zachytávání a ukládání CO2 do geologických struktur (CCS)

20 June 2022 @ 14:00 - 16:00

Národní seminář představí českou CCS roadmapu, která obsahuje konkrétní kroky potřebné k překonání bariér rozvoje této technologie. Celý seminář bude probíhat v češtině s výjimkou prezentace pana Bolesty z EK, který svou prezentaci přednese v angličtině. Tuto prezentaci ovšem poté okomentujeme v češtině pro případné zájemce. Rádi bychom avizovali, že osobní účast bude možná cca pro 20 osob a proběhne v prostorách Pražského kreativního centra na Staroměstském náměstí. Detailní program bude rozeslán.

Kdy?
 • Pondělí, 20.6. mezi 14:00 a 16:00.
Účast?
 • Osobně (registrujte se, prosím)
 • Online skrze Zoom s možností aktivně se zapojit do diskuze (registrujte se, prosím)
 • Seminář bude živě vysílán skrze Facebook pro veřejnost.
Registrační formulář k vyplnění: LINK
Vystoupení a prezentace:
 • Chris Bolesta, Evropská komise
 • Vít Hladík, Česká geologická služba
 • Martin Šauer, Ministerstvo životního prostředí
 • Tomáš Smejkal, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Jan Hrdlička, ČVUT

The national seminar will present the Czech CCS roadmap, which contains concrete steps needed to overcome barriers in the development of this technology. The whole seminar will be held in Czech, except for the presentation of Mr. Bolesta from the EC, who will give his presentation in English. However, we will comment on this presentation in Czech afterwards for those interested. We would like to announce that personal participation will be possible for about 20 people and will take place in the premises of the Prague Creative Centre on the Old Town Square. A detailed programme will be sent out.

When?

 • Monday, 20 June between 14:00 and 16:00.

Participation?

 • In person (please register)
 • Online via Zoom with the possibility to actively participate in the discussion (please register)
 • The seminar will be live streamed via Facebook for the public.

Registration form to fill out: LINK

Guests:

 • Chris Bolesta, European Commission
 • Vít Hladík, Czech Geological Survey
 • Martin Šauer, Ministry of the Environment
 • Tomáš Smejkal, Ministry of Industry and Trade
 • Jan Hrdlička, CTU

 

Photos from the seminar

Fotky ze semináře:

Details

Date:
20 June 2022
Time:
14:00 - 16:00
Event Category:
Event Tags:
, ,

Organizer

Institute for European Integration