Latest Past Events

Building momentum for CCS deployment in the CEE region – conference

Date: 09:00 – 15:00 CEST, 6th of September 2022 Place: Residence Palace Brussels, 155 Rue de la Loi, 1000 Brussels The conference will also be livestreamed with consideration to those not able to attend in person. About the event: The purpose of the conference is to establish familiarity of regional (CEE) actors with the EU-level […]

Smjernice za djelovanje na razini Republike Hrvatske i regionalnu suradnju na implementaciji CCS-a u središnjoj i istočnoj Europi (CEE region)

REGISTRATION LINK Nedavni napredak u nekoliko ključnih područja (OIE, skladištenje energije, električna vozila) omogućuje značajno smanjenje emisija stakleničkih plinova, ali nije dovoljan za postizanje značajne dekarbonizacije u skladu s Pariškim sporazumom, što je prepoznato od strane IEA u svojim tehnološkim procjenama te u različitim studijama i modelima izrađenim od strane institucija EU-a i nezavisnih istraživača. […]

Seminarium: “Tak” dla CCS. Mapa drogowa wdrażania technologii CCS w Polsce

Seminarium online Data: wtorek, 28 czerwca 2022 r. Godzina: 12:00-14:00 Link do rejestracji: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_u_bxa3jcRjiWadaNjkSVIg Dotychczasowe postępy w obszarach takich jak OZE, magazynowanie energii czy popularyzacja pojazdów elektrycznych, pozwalają na znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Niemniej jednak, nie są one wystarczające, aby osiągnąć głęboką dekarbonizację zgodną z Porozumieniem Paryskim. Jednym z potencjalnych działań przybliżających gospodarki do […]