Povzetek projekta CCS4CEE | Slovenija

Povzetek projekta CCS4CEE | Slovenija

OZADJE PROJEKTA | Nedavni napredek na več ključnih področjih (na primer pri obnovljivih virih energije, shranjevanju energije, električnih vozilih) omogoča znatno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (v nadaljevanju TGP), vendar ne zadošča za dosego razogljičenja v skladu s Pariškim sporazumom, kot to zagovarjajo Mednarodna agencija za energijo v svojih ocenah tehnologij in različne študije modeliranj, izvedene s strani institucij Evropske unije (v nadaljevanju EU) in drugih neodvisnih raziskovalcev. Uvedba zajemanja in shranjevanja ogljika (angl. Carbon capture and storage; v nadaljevanju CCS)1 lahko zmanjša industrijske emisije, zagotovi industrijsko toploto z nizko vsebnostjo ogljika in izboljša energetsko varnost tako, da omogoči, da viri energije še naprej delujejo z nizkimi emisijami. Vendarle pa širše uvajanje tehnologije potrebuje dolgoročni politični okvir. Trenutno tema CCS ni prisotna v glavnih razpravah o podnebni politiki v državah Srednje in Vzhodne Evrope (v nadaljevanju SVE). To lahko pripelje do neenakomernega napredka pri uvajanju tehnologije CCS v Evropi, kar posledično pomeni povečanje stroškov ter zamujene priložnosti za nacionalni razvoj in regionalno sodelovanje. Ta projekt je zasnovan za preprečevanje takega scenarija. 

CILJ PROJEKTA | Namen projekta je obnoviti razpravo o dolgoročni uvedbi tehnologije CCS v regiji SVE, kar bi pripeljalo do novih politik in skupnih projektov. Pričakuje se, da bo oblikovanje na dokazih temelječega soglasja med ključnimi deležniki utrlo pot za izvajanje konkretnih politik in podvigov. To bo doseženo z združevanjem analitičnega dela v obliki niza nacionalnih in regionalnih publikacij in dogodkov, z dejavnostmi ozaveščanja, komuniciranja in krepitve zmogljivosti, osredotočenih na pomen pravočasne uvedbe tehnologije CCS in povezanega mednarodnega sodelovanja. 

OBSEG IN FAZE PROJEKTA | Projekt zajema Poljsko, Češko, Slovaško, Madžarsko, Slovenijo, Hrvaško, Romunijo, Litvo, Latvijo, Estonijo in Ukrajino. 

Slovenia_final summary

Slovenia_final_summary_ENG (English version)

Share the article