Sumarul proiectului CCS4CEE | România

Sumarul proiectului CCS4CEE | România

CONTEXTUL PROIECTULUI | Progresele recente în mai multe domenii esențiale (de exemplu, sursele de energie regenerabilă, stocarea energiei, vehiculele electrice) permit reduceri semnificative ale emisiilor de gaze cu efect de seră (GHG), dar nu sunt suficiente pentru a ajunge la o decarbonizare profundă în conformi-tate cu Acordul de la Paris. Acest lucru este recunoscut de Agenția Internațională pentru Energie în evaluările sale privind tehnologiile și în diverse studii de modelare realizate atât de instituțiile Uniunii Europene, cât și de cercetători independenți. Implementarea măsurilor de captare și stocare a carbonului (CSC)1 poate reduce emisiile industriale, poate furniza căldură industrială cu emisii reduse de dioxid de carbon și poate îmbunătăți securitatea energetică, permițând ca sursele de energie dispecerizabile să continue să funcționeze cu emisii reduse. Cu toate acestea, punerea sa în aplicare pe scară largă necesită un cadru de politici pe termen lung. În momentul de față, subiectul CSC lipsește din atenția dezbaterii privind politica climatică din țările Europei Centrale și de Est (ECE). Acest lucru poate duce la progrese neuniforme în ceea ce privește implementarea CSC în Europa, ceea ce ar putea duce la creșterea costurilor de recuperare a decalajelor, precum și la pierde-rea unor șanse de dezvoltare națională și de cooperare regională. Acest proiect este conceput pentru a con-tracara acest scenariu. 

OBIECTIVUL PROIECTULUI | Proiectul vizează relansarea dezbaterii privind implementarea pe termen lung a CSC în regiunea ECE, conducând la noi politici și proiecte comune. Se preconizează că obținerea unui consens bazat pe dovezi în rândul principalelor părți interesate va deschide calea pentru implementarea unor politici și demersuri concrete. Acest lucru se va realiza prin combinarea activității analitice, sub forma unor publicații naționale și regionale, cu activități de sensibilizare, comunicare și consolidare a capacităților, axate pe importanța implementării la timp a CSC și a cooperării internaționale aferente. 

Romania_final summary

Romania_final_summary_ENG (English version)

Share the article