Shrnutí projektu CCS4CEE Česká republika

KONTEXT PROJEKTU| Nedávný pokrok v několika klíčových oblastech (např. obnovitelné zdroje energie, skladování energie, elektrická vozidla) umožňuje významné snížení emisí skleníkových plynů, ale nestačí k dosažení dekarbonizace v souladu s…

Continue Reading Shrnutí projektu CCS4CEE Česká republika

Národní seminář k tématu zachytávání a ukládání CO2 do geologických struktur (CCS)

  • Post author:
  • Post category:
  • Post comments:0 Comments

Národní seminář představí českou CCS roadmapu, která obsahuje konkrétní kroky potřebné k překonání bariér rozvoje této technologie. Celý seminář bude probíhat v češtině s výjimkou prezentace pana Bolesty z EK, který svou…

Continue Reading Národní seminář k tématu zachytávání a ukládání CO2 do geologických struktur (CCS)

Online workshop about CCS/CCU technology in Czechia

On Tuesday, 8 June 2021, we organised an online workshop about the state and prospects for the development of carbon capture and storage (CCS / CCU) technology in the region of Central and Eastern Europe with a focus on Czechia. The workshop took place in Zoom and was led by the Institute for European Integration, one of the partners of this project, with the support of EUROPEUM Institute for European Policy.

(more…)

Continue Reading Online workshop about CCS/CCU technology in Czechia