CCS 4CEE projekt i kokkuvõte | Eesti

PROJEKTI KONTEKST | Hiljutised edusammud mitmes olulises valdkonnas (nt taastuvad energiaallikad, energia salvestamine, elektrisõidukid) on võimaldanud märkimisväärselt vähendada kasvuhoonegaaside (KHG) koguseid, kuid need ei ole piisavad Pariisi kokkuleppega kooskõlas oleva…

Continue Reading CCS 4CEE projekt i kokkuvõte | Eesti

BUILDING MOMENTUM FOR THE LONG-TERM CCS DEPLOYMENT IN THE CEE REGION – CCS National Roadmap – Estonia

Authors: Hendrik Ploom, Veeli Oeselg In the framework of the CCS4CEE project, the Estonian national CCS roadmap has been prepared. During the development of this roadmap, individual consultations with the…

Continue Reading BUILDING MOMENTUM FOR THE LONG-TERM CCS DEPLOYMENT IN THE CEE REGION – CCS National Roadmap – Estonia