The current landscape of CCS in Slovenia (seminar)

Online

This seminar presented preliminary findings of the CCS4CEE European project, which aimes to accelerate Carbon Capture and Storage (CCS) technologies and projects in Central and Eastern Europe to achieve deep decarbonisation. To set the scene, Chris Bolesta presented the European Commission’s views on the role of Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS). Our associated partner […]

Webinár: Zachytávanie a ukladanie CO2 do zemských štruktúr (CCS)

Cieľom prvej fázy projektu bolo zmapovať stav a vývoj technológií zachytávania a ukladania oxidu uhličitého (CCS/CCU) v strednej a východnej Európe. Druhá fáza sa venuje konkrétnym odporúčaniam a krokom potrebným pre uplatnenie tejto technológie v praxi. Webinár sa bude venovať tejto otázke v kontexte Slovenska a budú v ňom prezentované výsledky prvej fázy výskumu. Webinár […]

Webinář: Zachytávání a ukládání CO2 do zemských struktur (CCS)

První fáze projektu má za cíl zmapovat stav a rozvoj technologií zachytávání a ukládání oxidu uhličitého (CCS/CCU) ve střední a východní Evropě a druhá fáze doporučit kroky potřebné pro uplatnění této technologie v praxi. Webinář se bude věnovat této otázce zejména v kontextu České republiky a budou na něm prezentovány výsledky první fáze výzkumu. Webinář […]