Podsumowanie projektu CCS4CEE | Polska

KONTEKST | Obserwowany ostatnio rozwój technologii obniżania emisji gazów cieplarnianych (tj. odnawial-nych źródeł energii, magazynowania energii, pojazdów elektrycznych) pozwala na znaczną redukcję emisji, ale nie jest wystarczający dla osiągnięcia celów…

Continue Reading Podsumowanie projektu CCS4CEE | Polska