CCS 4CEE projekta kopsavilkums | Latvija

PROJEKTA KONTEKSTS | Tehnoloģiskā attīstība vairākās nozīmīgās jomās, tostarp tādās, kas ir saistītas ar atjaunojamiem energoresursiem, enerģijas uzkrāšanu, elektriskajiem transportlīdzekļiem, sniedz iespējas ievērojami samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas nākotnē. Taču, kā…

Continue Reading CCS 4CEE projekta kopsavilkums | Latvija

BUILDING MOMENTUM FOR THE LONG-TERM CCS DEPLOYMENT IN THE CEE REGION – CCS National Roadmap – Latvia

Authors: Valts Ulmanis In the framework of the CCS4CEE project, the Latvian national CCS roadmap has been prepared. During the development of this roadmap, individual consultations with the key stakeholders…

Continue Reading BUILDING MOMENTUM FOR THE LONG-TERM CCS DEPLOYMENT IN THE CEE REGION – CCS National Roadmap – Latvia