Zhrnutie projektu CCS4CEE Slovensko

KONTEXT PROJEKTU | Nedávny pokrok v niekoľkých kľúčových oblastiach (napr. obnoviteľné zdroje energie, skladovanie energie, elektrické vozidlá) umožňuje výrazné zníženie emisií skleníkových plynov (GHG), ale nestačí na dosiahnutie dekarbonizácie v…

Continue Reading Zhrnutie projektu CCS4CEE Slovensko

Národný seminár na tému zachytávania a ukladania CO2 do geologických štruktúr (CCS)

  • Post author:
  • Post category:

Radi by sme Vás pozvali na národný seminár na tému zachytávania a ukladania CO2 do geologických štruktúr (CCS), pri ktorom bude po prvýkrát verejne odprezentovaná národná CCS roadmapa. Kedy? Štvrtok, 23.6. medzi 14:00…

Continue Reading Národný seminár na tému zachytávania a ukladania CO2 do geologických štruktúr (CCS)

Online workshop about CCS/CCU technology in Slovakia

On Monday, 17 May 2021, we organised an online workshop about the state and prospects for the development of carbon capture and storage (CCS / CCU) technology in the region of Central and Eastern Europe with a focus on Slovakia. The workshop took place in Zoom and was led by the Institute for European Integration, one of the partners of this project, with the support of EUROPEUM Institute for European Policy.

(more…)

Continue Reading Online workshop about CCS/CCU technology in Slovakia