Sažetak projekta CCS4CEE | Hrvatska

Sažetak projekta CCS4CEE | Hrvatska

KONTEKST PROJEKTA | Nedavna unaprjeđenja u nekoliko ključnih područja (npr. obnovljivi izvori energije, skladištenje energije, električna vozila) omogućuju značajno smanjenje emisije stakleničkih plinova, ali nisu dovoljna za postizanje ciljeva dekarbonizacije u skladu s Pariškim sporazumom, što je Međunarodna agencija za energiju prepoznala u svojim procjenama tehnologije i studijama raznovrsnih modela koje su provele in-stitucije Europske unije, ali i nezavisni istraživači. Primjena hvatanja i skladištenja ugljika (u daljnjem tekstu – CCS)1 može smanjiti industrijske emisije, osigurati industrijsku toplinu s niskim udjelom ugljika i poboljšati energetsku sigurnost omogućavajući fleksibilnim izvorima energije nastavak rada uz smanjene emisije. Međutim, preduvjet za širu rasprostranjenost ove tehnologije je stabilan, dugoročno definiran politički okvir. U ovom trenutku CCS nije jedna od tema aktualne rasprave o klimatskoj politici zemalja srednje i istočne Europe (u daljnjem tekstu – CEE). To bi moglo uzrokovati neravnomjeran napredak u primjeni CCS tehnologija diljem Europe, što bi dalje rezultiralo povećanim troškovima sustizanja, ali i propuštenim prilikama za razvoj na nacionalnoj razini te suradnju na regionalnoj razini. Ovim projektom se nastoji suprotstaviti ostvarenju takvog scenarija. 

CILJ PROJEKTA | Projektom je postavljen cilj obnavljanja rasprave o dugoročnoj implementaciji CCS-a u regiji CEE, što dovodi do novih politika i zajedničkih projekata. Očekuje se da će na dokazima utemeljen kon-senzus među ključnim dionicima otvoriti put za provedbu konkretnih politika i pothvata. To će se postići kom-biniranjem analitičkog rada u vidu niza nacionalnih i regionalnih publikacija i događanja s aktivnostima informi-ranja, komunikacije i izgradnje kapaciteta koje promoviraju važnost pravodobne implementacije CCS-a i s tim povezane međunarodne suradnje. 

Croatia_final_summary_ENG (English version)

Croatia_final summary

Share the article